odeszła Pani Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska

Szanowne Koleżanki i Koledzy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że dnia 8.03.2022r. w wieku 70 lat zmarła Pani Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska

Pani Profesor była antropologiem i ekologiem człowieka. W latach 1992-2003 pracowała w Centrum Badań Naukowych i Studiów Podyplomowych w Meridzie (Meksyk). Od 2002r. związana była z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pracowała najpierw w Instytucie Ekologii i Bioetyki, a później na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku. Opublikował ponad 100 prac naukowych. Należała do kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego, Towarzystwa Auksologicznego.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego składamy na ręce rodziny wyrazy serdecznego współczucia. Zapewniamy, że Pani Profesor pozostanie w naszej pamięci.