XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego / Gdańsk 20-22 września 2023

XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego / Gdańsk 20-22 września 2023

Komunikat I

Organizatorzy Konferencji:
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Antropologicznego:
• Zakład Anatomii i Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
• Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
• Zakład Anatomii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
Zastępcy przewodniczącej:
prof. dr hab. Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka prof. dr hab. Marek Grzybiak dr hab. med. Adam Kosiński dr Franciszek Rożnowski
Sekretarz: dr n. med. Ewa Wójtowicz
Skarbnik: dr Aleksandra Pudło
Członkowie: dr Iwona Bonisławska
dr Sławomir Ciewiertnia
dr n. med. Damian Jeżyk
dr Anna Karafa
dr Marcin Łuszczyk
dr Magdalena Piernicka
dr Mirosław Smaruj
mgr Alicja Bielska
mgr Agnieszka Podbielska

Miejsce obrad:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1,
80-336 Gdańsk

Tematyka konferencji:
• Antropologia w różnych dyscyplinach naukowych
• Populacje pradziejowe
• Ontogeneza
• Zdrowie
• Varia

Formy uczestnictwa:
• Uczestnictwo czynne (praca prezentowana w formie referatu lub plakatu)
• Uczestnictwo bierne
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji

Konkurs dla młodych naukowców:
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów I i II stopnia studiów. Autorami wystąpień
zgłaszanych do konkursu mogą być wyłącznie studenci. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają
certyfikat potwierdzający zwycięstwo.

Harmonogram działań komitetu organizacyjnego:

  • do 30.11.2022 rozesłanie komunikatu II z kolejnymi informacjami
    dotyczącymi konferencji m.in. rejestracji, opłat, noclegów i streszczeń
  • do 13.01.2023 przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
  • do 28.02.2023 przyjmowanie streszczeń przedstawianych prac
  • do 31.03. 2023 przyjmowanie informacji od recenzentów z Komitetu Naukowego o przyjęciu (lub nie) tematów referatów i prac plakatowych
  • do 21.04.2023 przyjmowanie opłat za udział w konferencji

Serdecznie zapraszamy!!!

 

więcej informacji o konferencji…