Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że dnia 25.02.2023r. zmarł Pan Prof. dr hab. Andrzej Malinowski

Szanowne Koleżanki i Koledzy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że dnia 25.02.2023r. zmarł Pan Prof. dr hab. Andrzej Malinowski

Pan Profesor był wybitnym antropologiem, inicjatorem wieloaspektowych badań auksologicznych dzieci i młodzieży, autorem i współautorem wielu publikacji oraz podręczników dotyczących zdrowia i rozwoju człowieka, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się wtorek, 7 marca 2023 r. Msza Święta będzie sprawowana o godz. 11:00 w kościele p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu, ul. Nowina 3. Dalsza część Ceremonii pogrzebowej odbędzie się o godz. 11:45 na Cmentarzu Parafialnym Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, ul. Nowina 1.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego składamy na ręce rodziny wyrazy serdecznego współczucia. Zapewniam, że Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci.