Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie Spotkanie 21 (21-22.09.2021)

Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie, Spotkanie 21 (21-22.09.2021). Człowiek w perspektywie badań interdyscyplinarnych

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytut Kultury Europejskiej UAM

Szanowni Państwo,
Drodzy Sympatycy Funeraliów!

Pandemia pokrzyżowała plany zorganizowania w zeszłym roku Funeraliów (Spotkanie 21), dotyczących badań interdyscyplinarnych populacji ludzkich pradziejowych i historycznych. Przełożyliśmy termin konferencji na wrzesień (21-22.09) 2021 r., termin, który wydaje się obecnie bardzo realny!

Uprzejmie przypominamy o możliwości udziału w konkursie. Komisja konkursowa wyłoni pięć najlepszych referatów, których autorzy będą nagrodzeni publikacją wyników swoich badań w czasopiśmie Anthropological Review, objętym listą MNiSW. Artykuły opublikowane zostaną w wersji online na stronie internetowej (https://content.sciendo.com/view/journals/anre/anreoverview.xml).

Będziemy więc prosić, żeby osoby biorące udział w konkursie nadsyłały bardziej rozbudowane abstrakty swoich referatów, niż abstrakty standardowe (zawierające do 1600 znaków), których oczekujemy od pozostałych uczestników konferencji. Dłuższe i pełniejsze teksty pozwolą Komitetowi Naukowemu na wyłonienie laureatów konkursu. Informacje o abstraktach zostanie podana w kolejnym komunikacie.

Ponieważ jednym z celów konferencji jest pogłębienie wiedzy i kompetencji studentów reprezentujących nauki biologiczne i archeologiczne, chcemy zapewnić 30 studentom darmowy nocleg w Gnieźnie. O dofinansowaniu zadecyduje kolejność rejestracji, która będzie prowadzona poprzez stronę internetową konferencji.

Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego http://ptantropologiczne.pl/ w zakładce Funeralia.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących Funeraliach!