Konferencja PTA – Gdańsk

W dniach 20-22 września 2023 r. w Gdańsku odbędzie się XLVIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego pt.”Antropologia – nauka interdyscyplinarna”.

Organizatorem tej konferencji jest Oddział Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w Gdańsku we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ze wsparciem finansowym Miasta Gdańska. Miejscem obrad będzie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Konferencja jest wyjątkową okazją do prezentacji wyników badań i projektów naukowych oraz wymiany myśli i poglądów różnych ośrodków naukowych w zakresie badań biologicznych człowieka.

„Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy oraz badaczy kultury fizycznej. Przewodnią myślą tegorocznej Konferencji jest promocja zdrowego stylu życiu. Tematyce tej poświęcona będzie odrębna sesja pt. „Zdrowie”, w trakcie której zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące szeroko pojętego zdrowia, m. in. w aspekcie aktywności fizycznej, pandemii COVID-19, walki z otyłością, czy też nawyków żywieniowych – ocenia dr. hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Prorektor ds. Kształcenia AWFiS w Gdańsku.

W tym roku na Konferencję zgłosiło się ponad 100 uczestników z całej Polski oraz z Czech i Australii. Zgłoszone referaty zostaną przedstawione w trakcie kilku sesji: Zdrowie, Antropologia w różnych dyscyplinach naukowych, Populacje pradziejowe, Ontogeneza i Varia. „COVID-19, liczne badania zbiorowych mogił wojennych, wciąż pełna tajemnic historia naszego gatunku, duże zainteresowanie stanem zdrowia, poziomem rozwoju i stylem życia zarówno współczesnych populacji, jak i populacji pradziejowych stały się inspiracją dla uczestników konferencji, co znajduje odzwierciedlenie w tematach zgłoszonych wystąpień. Należy podkreślić, że Autorzy w swoich badaniach wykorzystują nowoczesne metody biologii molekularnej, zaawansowane metody analizy matematycznej i statystycznej, co wyraźnie koreluje z rozwojem antropologii medycznej i sądowej. Antropologia to przecież nauka interdyscyplinarna”- wyjaśnia dr n. med. Ewa Wójtowicz, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.