Kolejna Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego odbędzie się w Łodzi w dniach 21-23 września 2022

Kolejna Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego odbędzie się w Łodzi w dniach 21-23 września 2022.

Tematyką konferencji będzie: Antropologia bez granic: nowe możliwości, nowe wyzwania.
Informacje na temat konferencji  zostały umieszczone w zakładce „Konferencja PTA”.