Uroczysta Graduacja Doktorska na UJ

Uroczysta Graduacja Doktorska na UJ

W piątek 21 stycznia br. w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich nowo wypromowanym naukowcom. Wśród promowanych doktorów, aż pięciu to absolwenci antropologii (biologii człowieka). W gronie promowanych osób dyplomy odebrali:

dr Barbara Mnich (promotor prof. dr hab. Krzysztof Szostek), tytuł pracy: Gęstość kości a strategie odżywiania subfosylnych populacji ludzkich z terenu południowej Polski w świetle analiz molekularnych i izotopowych.

dr Kamil Mrożek (promotor dr hab. Henryk Głąb), tytuł pracy: Zmienność morfologiczna wybranych cech kraniologicznych naczelnych z rodziny Cercopithecidae.

dr Agata Przesmycka (promotor prof. dr hab. Jacek Tomczyk), tytuł pracy: Systemy kanałów korzeniowych: metody wizualizacji, klasyfikacja oraz zróżnicowanie w historycznym materiale odontologicznym – aspekt antropologiczny.

dr Katarzyna Kliś (promotor: dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ), tytuł pracy: Czynniki różnicujące tempo rozwoju i parametry antropometryczne młodych kobiet.

dr Martyna Żurawiecka (promotor: dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ), tytuł pracy: Zależność pomiędzy wiekiem menarche a budową ciała i wybranymi wskaźnikami kondycji biologicznej w okresie wczesnej dorosłości.

 

Nowym Doktorom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych. Promotorom dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w przygotowaniu rozpraw doktorskich. Ufamy, że nowi studenci również podejmą trud osiągnięcia stopnia doktora w obszarze biologii człowieka.