Odszedł Prof. dr hab. Napoleon Wolański

Szanowne Koleżanki i Koledzy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że dnia 2.03.2022r. w wieku 93 lat zmarł Pan Prof. dr hab. Napoleon Wolański

Pan Profesor był rozpoznawalnym w kraju i zagranicą antropologiem, auksologiem i ekologiem. Był emerytowanym profesorem zwyczajny Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań Naukowych w Meksyku, członkiem rzeczywisty Meksykańskiej Akademii Nauk. Opublikował ponad 990 publikacji, w tym 31 wydań książkowych. Prowadził liczne badania w kraju i zagranicą (m.in. Czarnogórze, Korei Południowej, Japonii i Meksyku). Przez wiele lat był Redaktorem czasopism: „Prace i Materiały Naukowe IMD” (1963-68), „Studies Human Ecology” (1973-99). Wiedza i zaangażowanie Pana Profesora doceniało wiele redakcji naukowych włączając w grono Rad Redakcyjnych (Collegium Antropologicum, Journal of Human Ecology, Anthropological Abstracts, Journal of Human Evolution, Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, Acta Oecologie Hominis.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego składamy na ręce żony oraz rodziny wyrazy serdecznego współczucia. Zapewniam, że Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci.