Z żalem informujemy o śmierci Pana prof. dr hab. Tadeusza Bielickiego

Z żalem informujemy o śmierci Pana prof. dr hab. Tadeusza Bielickiego – honorowego członka naszego Towarzystwa.
Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 1.07.2022 o godz. 13.00 w kościele św. Boromeusza w Warszawie na Powązkach.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w wieku 90 lat zmarł

Pan Prof. dr hab. Tadeusz Bielicki

Pan Profesor był wybitnym antropologiem fizycznym, cenionym w kraju i zagranicą, twórcą polskiej szkoły antropologii społecznej, oryginalnych koncepcji ewolucji człowieka oraz inspiracją dal wielu młody naukowców. W latach 1959-1960 był stypendystą Fundacji Rockefellera na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Kalifornijskiego, Los Angeles. W latach 1971–2001 pełnił funkcję dyrektora Zakładu Antropologii PAN. W latach 1999–2002 był przewodniczącym Wydziału Nauk Biologicznych PAN. W 2002 został uhonorowany tytułem doktora Honoris Causa AWF w Warszawie. Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in., European Anthropological Association, Nowojorskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Pan Profesor był współautorem „Deklaracji w sprawie Ras i Rasizmu” UNESCO.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego składamy na ręce rodziny wyrazy serdecznego współczucia.