Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że zmarł Pan Prof. dr hab. Ryszard Przewęda

Szanowne Koleżanki i Koledzy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że 22 czerwca 2022 r. zmarł w wieku 95 lat

Pan Prof. dr hab. Ryszard Przewęda

Wybitny teoretyk wychowania fizycznego, Członek Honorowy Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Uhonorowany najwyższym odznaczeniem Uczelni, Medalem „Za zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”, Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Profesor był jedną z najwybitniejszych postaci w środowisku naukowym kultury fizycznej, autorem wielu prac oryginalnych i krytycznych syntez. Swoimi badaniami na temat rozwoju somatycznego i motorycznego wybitnie wzbogacił wiedzę z tego zakresu, przyczyniając się do umocnienia tożsamości poznawczej nauk o kulturze fizycznej. Położył również znaczące zasługi w dziedzinie międzynarodowego ruchu edukacyjnego w zakresie kultury fizycznej.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego składamy na ręce
rodziny wyrazy serdecznego współczucia.