Zmiany w składzie Redakcji Anthropological Review

W składzie Redakcji naszego czasopisma nastąpiła zmiana personalna. Ze stanowiska współredaktorem ustępuje pan prof. ucz. dr hab. Wiesław Lorkiewicz, a nowym współredaktorem zostaje pan dr Francesco M. Galassi pracowniki Uniwersytetu Łódzkiego.
Panu Profesorowi Wiesławowi Lorkiewiczowi serdecznie dziękujemy za wszelki trud i podjęte prace na rzecz naszego czasopisma. Nowemu Redaktorowi życzymy wszystkiego co najlepsze.