Funeralia 2024

Funeralia Gnieźnieńskie (spotkanie 24)

Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym

15-16.05.2024

Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno ul. Kostrzewskiego 5-7

 

Serdecznie zapraszamy badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru archeologii, antropologii i dyscyplin pokrewnych do udziału w tegorocznych Funeraliach Gnieźnieńskich!

 

Tematyka najbliższego spotkania w Gnieźnie brzmi następująco: Od „Adama i Ewy” do współczesności: więzy rodzinne i społeczne w ujęciu biologicznym i kulturowym.

Współczesne badania antropologiczne i archeologiczne bardzo często dotyczą relacji biologicznych i społecznych, jakie charakteryzowały ludzi w czasach pradziejowych i historycznych. Na te pytania odpowiadają zarówno badania z obszaru genetyki, antropologii, odontologii, paleodemografii, jak i nauk społecznych.

Prezentowane referaty mogą dotyczyć zatem:

– analizy pokrewieństwa za pomocą markerów genetycznych,

– oceny homogeniczności grup w świetle cech metrycznych i niemetrycznych szkieletu, w tym danych odontologicznych,

– badań paleodemograficznych,

– oceny pokrewieństwa na podstawie wskazówek archeologicznych i historycznych,

– rekonstrukcji zjawisk rodowych czy demograficznych.

 

W ramach Funeraliów przewidziane są warsztaty „Praktyka w badaniach molekularnych”,  podczas których zostaną zaprezentowane zarówno sposoby pozyskiwania, jak i analizy DNA pochodzącego z materiałów kostnych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Funeraliach 2024!

Więcej informacji w zakładce funeralia