OSKA – komunikat II

Szanowni Państwo!

Wysokość opłaty konferencyjnej dla uczestników XVII OSKA wyniesie 150 zł. Opłata obejmuje koszty obiadów, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz bankietu. Zarejestrowanych uczestników konferencji prosimy o wpłacanie powyższej kwoty na konto:

Polskie Towarzystwo Antropologiczne
94 1020 1026 0000 1302 0641 6806

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz dopisek OSKA2024; np. Jarosław Kowalski, OSKA2024

Osoby, które będą chciały uzyskać fakturę za wpłatę prosimy o kontakt mailowy ze Skarbnikiem PTA, Panią dr Anną Myszką (a.myszka@uksw.edu.pl) i przesłanie danych do faktury (instytucja, adres, NIP).

Informujemy także, iż:

  • obrady podczas XVII edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej odbędą się:
    • 04.2024 (piątek) – w budynku Polskiej Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17);
    • 20-21.04.2024 (sobota-niedziela) – w budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Ingardena 6);
  • spotkanie towarzyskie odbędzie się w piątek (19.04.2024) o godzinie 19.30 w klubie „Gwarek” (ul. Reymonta 17).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: oska.pta@gmail.com

Więcej o konferencji: http://ptantropologiczne.pl/oska_konferencja/