Piknik Prozdrowotny na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

11 maja 2024 r. odbył się Piknik Prozdrowotny na Wyspie Młyńskiej w centrum Bydgoszczy. Wydarzenie
było organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, które patronatem objęli: władze
miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Bydgoszczy, Klub Sportowy Zawisza, Fundacja Arka Bydgoszcz (Seniorzy) i oczywiście Polskie
Towarzystwo Antropologiczne. Swoje stoiska wystawili liczni specjaliści (od chirurgów, przez
fizjoterapeutów po pielęgniarki czy prawników) wykładający na uczelni (WSNoZ) wspierani studentami
poszczególnych kierunków, Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Technikum Weterynaryjne,
Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, a także Nasze Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
Liczne atrakcje czekały zarówno na dzieci w postaci malowania twarzy, zaplatania warkoczy, masaży
dłoni wykonywane przez studentów kosmetologii, starsi uczniowie mogli na fantomach poćwiczyć RKO,
obejrzeć pokaz pobierania sztucznej krwi ze sztucznego przedramienia wykonywane przez studentów
kierunku lekarskiego, RKO u psa, szycie skóry (też sztucznej), fantomy anatomiczne prezentowane przez
weterynarzy i wiele innych, seniorzy z kolei mogli zasięgnąć porady medyków różnych specjalizacji.
Bydgoski oddział PTA wystawił 2 stoiska, które ogólnie zarysowały obszar zainteresowań antropologii
fizycznej, tj. człowiek żywy ale także szczątki kostne jakie po nim pozostają.

1. Stoisko „osteologiczne” w formie wystawy posterów związanych z badaniami antropologicznymi i
ratowniczymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi w latach 2008-2012 w obrębie cmentarza
nieistniejącego już kościoła karmelickiego NMP w Bydgoszczy, użytkowanego od XV-XVIII w. przy
dzisiejszej ul. Focha (przy dawnym Savoy’u). Przewodniczący bydgoskiego oddziału PTA mgr Tomasz
Koczorski opowiadał zgromadzonym bydgoszczanom o tych, którzy żyli w ich mieście przed wiekami.
Spora część przybyłych pamiętała wspomniane wykopaliska, które paraliżowały przez kilka lat centrum
miasta i z zaciekawieniem słuchała informacji o chorobach trapiących nowożytnych mieszkańców
miasta, ich ciężkim w dzieciństwie i krótkim w dorosłości życiu. Dla jeszcze większego przyciągnięcia
uwagi na stosiku umieściliśmy pożyczony od fizjoterapeutów szkielet z PCV i zabytkowy motocykl
Dniepr z wózkiem bocznym z garażu przewodniczącego bydgoskiego PTA.

2. Stoisko „rozwojowe” na, którym vice-przewodniczący bydgoskiego oddziału PTA dr Bartłomiej
Niespodziński za pomocą dynamometru wykonywał pomiary siły ścisku ręki ochotnikom, odnosząc się
do norm dla różnych kategorii wieku i płci. Ponadto przenośny elektrostymulator do pobudzania mięśni
i nerwów pomógł uzmysłowić śmiałkom, fizjologiczny mechanizm sterowania skurczem mięśni (np. tych
wymaganych do ścisku dynamometru).

Pełna relacja w PDF