Rejestracja na XLVIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Antropologicznego została otwarta

XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, pod hasłem Antropologia bez granic: nowe możliwości, nowe wyzwania  odbędzie się w Łodzi w dniach 21-23 września 2022. Chcesz zgłosić swój udział?  Wejdź tutaj


TEMATYKA KONFERENCJI

Obrady konferencji będą toczyły się w następujących panelach tematycznych:

  • Panel młodego naukowca – antropologia i jej miejsce w naukach o człowieku według młodych badaczy.
  • Biologia dawnych populacji ludzkich (antropologia historyczna). Nowe metody badawcze, nowe możliwości.
  • Paleoantropologia i ewolucja człowieka.
  • Epidemie kiedyś i dziś – znów otwarty rozdział w historii Europy.
  • Pigmentacja człowieka: między antropologią sądową, auksologią i antropologią kliniczną.
  • Badania populacyjne w erze analiz pełnogenomowych i badań asocjacyjnych.
  • Zmienność genetyczna dawnych populacji ludzkich. Migracje genów.
  • Antropologia sądowa. Nowe wyzwania dla antropologa sądowego związane z cyberprzestępczością.
  • Antropologia kliniczna. Antropologia w czasach pandemii.
  • Możliwości i wyzwania analiz big-data dla współczesnej antropologii.

 

Więcej o konferencji i możliwość zgłoszenia udziału –>  zobacz tutaj