Komunikat III: XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Gdańsk 20-22 września 2023

KOMUNIKAT III: UWAGA!

  • przedłużenie terminu zgłoszeń
  • zmiana opłaty dla studentów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 

Opłata konferencyjna – zmiany

 

Studenci studiów I i II  stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

  • opłata za częściowy czynny udział wynosi: 350 PLN
    opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej (konkurs dla młodych naukowców) i sesjach tematycznych, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady (20-22.09. 2023r.)

 

Harmonogram działań komitetu organizacyjnego

 – wydłużenie terminu przesyłania zgłoszeń udziału w konferencji

 

do 28.02.2023 przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
do 28.02.2023 przyjmowanie streszczeń przedstawianych prac
do 31.03.2023 przyjmowanie informacji od recenzentów z Komitetu Naukowego

o przyjęciu (lub nie) tematów referatów i prac plakatowych

do 21.04.2023 przyjmowanie opłat za udział w konferencji

 

Komunikat I i Komunikat II:

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta-komunikaty/

Zgłoszenia, streszczenia:

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta/

Organizatorzy:

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta-komitet/

Historia konferencji:

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta-o-konferencji/

Serdecznie zapraszamy!!!