Komunikat IV: XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Gdańsk 20-22 września 2023

KOMUNIKAT IV:

UWAGA!
• przedłużenie terminu zgłoszeń
• przedłużenie terminu przesyłania streszczeń

Harmonogram działań komitetu organizacyjnego – wydłużenie terminu przesyłania zgłoszeń udziału w konferencji

  • do 31.03.2023 przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
  • do 31.03.2023 przyjmowanie streszczeń przedstawianych prac
  • do 14.04.2023 przyjmowanie informacji od recenzentów z Komitetu Naukowego o przyjęciu (lub nie) tematów referatów i prac plakatowych
  • do 21.04.2023 przyjmowanie opłat za udział w konferencji

Komunikat I, Komunikat II, Komunikat III:
http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta-komunikaty/
Zgłoszenia, streszczenia:
http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta/
Organizatorzy:
http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta-komitet/
Historia konferencji:
http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta-o-konferencji/

Serdecznie zapraszamy!!!